Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 4 ก.ค.

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6
วันที่ 5 ก.ค.66 เวลา 14.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้
หน่วยจิตอาสา สน.จักรวรรดิ พร้อมประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 4 ก.ค. โดยมีกิจกรรม
1.ตัดแต่งพุ่มไม้เพิ่มทัศนวิสัยให้ปลอดภัยใรการเดินทางเท้า
2.เช็ดถูรั้วราวป้องกันฝุ่น pm 2.5 และ โควิด-19
3.ประชาสัมพันธ์บริจาคโลหิต
4.ประชาสัมพันธ์ป้องกันฝุ่น pm 2.5
5.กวาด เก็บ เศษวัสดุบริเวณขอบทาง
6.ช่วยเหลือประชาชนในเวลาเร่งด่วน
ณ วัดจักรวรรดิ และชุมชนโดยรอบ