Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3

“จิตอาสาพระราชทาน”
วันที่ 29 มี.ค.66 เวลา 08.30น.
ภายใต้อำนวยการ
พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้
พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.จักรวรรดิ
นำหน่วยจิตอาสา สน.จักรวรรดิ ร่วมกับมสน.พลับพลาไชย 2 ,
เขตสัมพันธวงศ์ และทหาร พัน 1 รอ.ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 (วันที่ 31 มี.ค.) ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง
กิจกรรมดังนี้
1.ทาสีขอบทางเท้า
2.ลอกท่อระบายน้ำ
3.กวาดพื้นและฉีดน้ำทำความสะอาดทางเท้ารวมถึงผิวถนน
4.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ณ บริเวณตลาดเก่าเยาวราช