Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย คล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จิตอาสาพัฒนา
สน.จักรวรรดิ/บก.น.6
วันที่ 22 ก.พ.66 เวลา 08.30 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.เอกรินทร์ อุปเวช รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ
และ นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นำหน่วยจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย สน.จักรวรรดิ,เขตสัมพันธวงศ์,ทหาร พัน 1 รอ. ดำเนินกิจกรรมพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง-สะพานหัน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย คล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โดยมีกิจกรรม
1.ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันสิ่งอุดตัน
2.ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับสภาพแวดล้อม
3.เช็ดถุ ราวสะพานหัน เพื่อความสะอาดสวยงาม
4.ฉีดน้ำล้างพื้น,เก็บ กวาด
5.รณรงค์รักษาความสะอาดภายในเขตชุมชน
6.สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และเทจุลินทรีย์ EM ลงคลองโอ่งอ่างเพื่อปรับสภาพน้ำสะอาด
ณ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง-สะพานหัน แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์