เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

กิจกรรมจิตอาสา บริการประชาชน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณ ถนนสนามไชย - แยกกัลยาณไมตรี-อยกป้อมเผด็จ เพื่อส่งเสริมวันสำคัญในพระพุทธศาสนา

วันที่ 15 พ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
หน่วยจิตอาสาพระราชทาน บก.น.6 สน.พระราชวัง ร่วมกับ สน.จักรวรรดิ
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บริการประชาชน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณ ถนนสนามไชย - แยกกัลยาณไมตรี-อยกป้อมเผด็จ เพื่อส่งเสริมวันสำคัญในพระพุทธศาสนา