Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

รายชื่อ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ

กต.ตร.สน.จักรวรรดิ 2564
 1. ด.ต.ธเนศ  คชประดิษฐ์
 2. นางเพ็ญพรรณ  บัณฑิวงศ์ไพศาล
 3. นายเบิศบ้ำ  ตระกูลสุข
 4. ผศ.รุจีพัชร์  พาสุกรี
 5. นายกนกพล  ศรีหงษ์ทอง
 6. นายนิธิพงษ์  เพชรประเสริฐผล
 7. น.ส.มาเรียม  ดาเลาะกองเสล็ม
 8. นายธีรเดช  สินธพเรืองชัย
 9. นายราคาเทพ  คำขันตี
 10. นายพรศักดิ์  ธนารักษ์สิริถาวร
 11. นายเมธี  พฤกษพิพัฒน์
 12. น.ส.แววตา  สอนสุภาพ
 13. นายสมคิด  แจ่มประชา

ผลการปฏิบัติ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ

สน.จักรวรรดิวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.65 เวลา 10.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาจักรวรรดิ 2จักรวรรดิ 4จักรวรรดิ 6และคุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิคณะ กต.ตร.สน./ที่ปรึกษา…

28 hits

วันอังคารที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 10.00น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย-จักรวรรดิ 2,จักรวรรดิ 4,-จักรวรรดิ 23,จักรวรรดิ 41-คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ-คุณแววตา สอนสุภาพ…

46 hits

รายงาน “การประชุม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0”ครั้งที่ 2/2565วันจันทร์ที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 14.00น. น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์…

40 hits

สน.จักรวรรดิรายงาน"ประชุม กต.ตร."วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 15.00น.ภายใต้การอำนวยการ-พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6เป็นประธานการประชุม กต.ตร.สน.จักรวรรดิพร้อม-พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รอง ผบก.น.6-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิและ-นายนาคาเทพ คำขันตี…

47 hits

วันนี้ 25 พ.ย.64 เวลา 14.00 น. น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ( BIG 6)โครงการ เยาวราช SMART…

66 hits

วันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิ-พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2ดำเนินการบูรณาการโดย- พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ-…

56 hits

พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิ ท่านรอง ผกก. ท่าน สว. ท่านประธาน นาคาเทพ คณะ กต.ตร. ที่ปรึกษาทุกท่าน นะคะ ที่มอบโล่และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ แบบ…

67 hits

วันที่ 29 ก.ค.64 เวลา 09.00 เป็นต้นไปภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิ- พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วย สน.จักรวรรดิ…

367 hits

สน.จักรวรรดิ รายงานกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย-พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิร่วมกับ-คณะ กต.ตร./ที่ปรึกษา สน.จักรวรรดิ-จิตอาสา สน.จักรวรรดิ-ประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม…

302 hits

สน.จักรวรรดิ รายงานกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย-พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิร่วมกับ-คณะ กต.ตร./ที่ปรึกษา สน.จักรวรรดิ-จิตอาสา สน.จักรวรรดิ-ประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม…

322 hits

“วันสถาปนา สน.จักรวรรดิ ครบรอบ 131 ปี”วันเสาร์ที่ 3 ก.ค.64 เวลา 09.09 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมผู้บังคับบัญชา สน.จักรวรรดิและภาคประชาชน-คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน …

218 hits