Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

จัดระเบียบตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิท 19 ตามมาตรการที่รัฐกำหนด

พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.ธนโชติ ฤกษ์ดี รองผกก.ป.ฯ
นายวสันต์ จูหมื่นไวย์
ผู้ช่วย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเทศกิจ พร้อมกำลังได้ประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า ที่ได้รับการผ่อนปรน บริเวณถนนเยาวราช พบว่าได้มีการจัดระเบียบตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิท 19 ตามมาตรการที่รัฐกำหนดให้เรียบร้อยพร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้รักษาตามมาตรการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด