จักรวรรดิ รายงานจุดแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้แจกร้าน ร้าน Jumbo Lobster ตลาดเก่าเยาวราช จำนวน 400 ชุด

พิมพ์
เกี่ยวกับ สน.จักรวรรดิ
ฮิต: 1767

จักรวรรดิ รายงานจุดแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม
ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ผู้แจกร้าน ร้าน Jumbo Lobster ตลาดเก่าเยาวราช จำนวน 400 ชุด
บริษัท M 150 (น้ำดื่ม m 150) จำนวน 400 ชุด
สถานที่ร้าน Jumbo Lobster ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
กำลังพล จนท.ตำรวจ 10 นาย จนท.เทศกิจ เขตป้อมปราบฯ 8 นาย

 

1652760.jpg 1652761.jpg 1652762.jpg

1652763.jpg 1652764.jpg 1652765.jpg

1652766.jpg 1652771.jpg 1652954.jpg

1652955.jpg 1652956.jpg 1652957.jpg

1652999.jpg 1653000.jpg 1653003.jpg

1653040.jpg 1653041.jpg 1653042.jpg

1653043.jpg 1653044.jpg

เทศกิจ