Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

จักรวรรดิ รายงานจุดแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้แจกร้าน ร้าน Jumbo Lobster ตลาดเก่าเยาวราช จำนวน 400 ชุด

จักรวรรดิ รายงานจุดแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม
ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ผู้แจกร้าน ร้าน Jumbo Lobster ตลาดเก่าเยาวราช จำนวน 400 ชุด
บริษัท M 150 (น้ำดื่ม m 150) จำนวน 400 ชุด
สถานที่ร้าน Jumbo Lobster ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
กำลังพล จนท.ตำรวจ 10 นาย จนท.เทศกิจ เขตป้อมปราบฯ 8 นาย