Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
Monday, 24 April 2023 05:05

O23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

Rate this item
(0 votes)

O23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

 

Read 184 times