เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

มาตรการในการกำชับ สอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึมเศร้าอย่างใกล้ชิด

Rate this item
(0 votes)

 

Read 77 times