Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (2565)

Rate this item
(0 votes)

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ได้รายงานผลการปฏิบัติ ตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

โดยรายงายผลการปฏิบัติไว้ที่ 

เมนู ประชาสัมพันธ์ > หัวข่้อ ประกาศ > ครังเอกสาร > มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต

ไปที่เว็บไซต์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำเดือน ต.ค.64 - มี.ค.65

 

 

Read 216 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.