Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

O34 เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ (2565)

Rate this item
(0 votes)

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิได้ประกาศ เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ประจำปร 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบที่ ไว้ที่

เมนู ประชาสัมพันธ์ > คำสั่ง

 

ไปที่เว็บไซต์ เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 
และยังสามารถอ่านคำสั่งอื่นๆของ สถานีได้ที่เมนูนี้

และ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิยังได้ประกาศยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ และประกาศให้ประชาชนรับทราบ ไว้ที่

เมนู ประชาสัมพันธ์

ไปที่เว็บไซต์ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ  สถานีตำรวจสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

 

no_gift_policy_info

Read 349 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.