Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประชุมบริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ อบรมความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการตำรวจฯ ถูกร้องเรียน

วันที่ 8  พฤษภาคม  2566  เวลา 14.00 น.

ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ

พร้อมด้วย รอง ผกก.ทุกสายงาน

และข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ ประชุมบริหารประจำเดือน พฤษภาคม  2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย      

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ  อบรมความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการตำรวจฯ ถูกร้องเรียน   เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

รวมทั้ง สอบถามทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด


ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ

 

พ.ต.ท.มหพล  มีเสน  รอง ผกก.(สอบสวน)หน.งานฯ สน.จักรวรรดิ

            อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

  1. แนวทางปฏิบัติในการวางตัวเป็นกลาง ตามหนังสือ วตร.ด่วนที่สุดที่ 33/1298 ลง 27 มี.ค.66   คือ การไม่ปฏิบัติการใด ๆ  ทั้งทางส่วนตัวและราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้เป็นคุณ เป็นโทษผู้แก่สมัคร พรรคการเมืองใด โดยเด็ดขาด
  2. การไปรักษาความปลอดภัยผู้รับสมัครเลือกตั้ง ให้แยกแยะหน้าที่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความเป็นญาติออกจากหน้าที่
  3. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการเลือกตั้ง และไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  4. ฐานความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  5. ฝ่ายอำนวยการ ได้แจกคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าพนักงานตำรวจในการเลือกตั้ง ขอให้ทุกคนเก็บไว้กับตัวและศึกษาข้อมูลในคู่มือให้เข้าใจ  เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะสามารถนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงได้  ซึ่งในคู่มือดังกล่าว จะประกอบไปด้วย

- สิ่งที่ควรปฏิบัติ

- สิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

- ฐานความผิดต่าง ๆ