Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประชุม ชี้แจง ขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานี การใช้เครื่องมือในการประเมิน IIT, EIT, OIT

วันนี้ (14 ก.พ.66) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อมด้วย

พ.ต.ท.มหพล มีเสน รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.เอกรินทร์ อุปเวช รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ฝั้นมงคล รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ


          ประชุม ชี้แจง ขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานี การใช้เครื่องมือในการประเมิน IIT, EIT, OIT
โดยได้แนะนำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงภายใน (IIT) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจขั้นตอนการประเมินและได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ตามตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่าย ได้ร่วมวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตและวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต