Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

เจ้าหน้าที่เปรียบเที่ยบปรับ แนะนำ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยแนะนำให้ผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมิน EIT ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ (2)

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่เปรียบเที่ยบปรับ แนะนำขั้นตอนการใช้บริการให้กับมาประชาชน

โดยแนะนำให้ผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมิน EIT ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

เพื่อประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการดำเนินงาน

 และสอบถามปัญหาขัดข้องในการใช้บริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ