Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยแนะนำให้ผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมิน EIT ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำขั้นตอนการใช้บริการให้กับมาประชาชน

โดยแนะนำให้ผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมิน EIT ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

เพื่อประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการดำเนินงาน

 และสอบถามปัญหาขัดข้องในการใช้บริการ