Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมนพันธ์ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยแนะนำให้ผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมิน EIT ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

วันที่ 3 เมษายน 2566

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมนพันธ์ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ

โดยแนะนำให้ผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมิน EIT ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

เพื่อประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการดำเนินงาน

 และสอบถามปัญหาขัดข้องในการใช้บริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ