Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อมรอง ผกก.ทุกท่าน ร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจ และร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลโกงของมิจฉาชีพ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อ

วันพุธที่ 19 เม.ย.66 เวลา 14.00 น.
นายนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร. สน.จักรวรรดิ
พร้อม กต.ตร.ฯ ,ที่ปรึกษาฯ
และ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อมรอง ผกก.ทุกท่าน
ร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจ และร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกลโกงของมิจฉาชีพ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อ
ณ ห้อง ศปก.สน.จักรวรรดิ