Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประชุม กต.ตร.สน.จักรวรรดิ เพื่อแนะนำตัว กต.ตร.และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง ที่ สน. จักรวรรดิ

วันที่ 21 ก.พ.66 เวลา 15.00 น.

คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
พร้อม คุณเมธี พฤกษพิพัฒน์ รองประธาน ฯ
คุณนิธิพงษ์ เพชรประเสริฐผล กต.ตร.ฯ และที่ปรึกษา

ประชุม กต.ตร.สน.จักรวรรดิ เพื่อแนะนำตัว กต.ตร.และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง ที่ สน. จักรวรรดิ
และ ร่วมกันขับเคลื่อนการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ให้เกิดความต่อเนื่อง


โดยมี พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ รอง ผกก. ฯและ สว.ฯ ทุกท่าน ร่วมประชุม
ณ ห้อง ศปก.สน.จักรวรรดิ