Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ 2566

วันที่ 14 มกราคม 25566

สถานีตำรจนครบาลจักรวรรดิ

พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์  ผกก.สน.จักรวรรดิ

เปิด” การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ 2566 ”

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการตำรวจภายในสถานี และหันมาสนใจการกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด

ส่งเสริมให้มีความรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  สร้างจิตสำนึกให้ให้ข้าราชการตำรวจ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 4 คน ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ทั้งสิ้น 4 ทีม ได้แก่ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ฝ่ายสืบสวนสอบสวน อำนวยการ และจราจร โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ ฝ่ายจราจรได้เป็นแชมป์

หลังจากแข่งขัน พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์  ผกก.สน.จักรวรรดิ ยังได้มอบรองวัลและถ้วยรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชทุกฝ่ายอีกด้วย