thzh-CNen
thzh-CNen

ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ ครั้งที่ 31

นำเรียนผู้บังคับบัญชา
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย.2565
เวลา 15.30 น.
ภายใต้การอำนวยการ
พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมผู้บังคับบัญชา
ป.,จร,สืบสวน,สอบสวน,อก.
-จักรวรรดิ 2
- จักรวรรดิ 4
-จักรวรรดิ 6
-จักรวรรดิ22,41,51,61
ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ
ครั้งที่ 31
: วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม
: การขับเคลื่อน โครงการ Smart safery Zone
:เร่งรัดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
:วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อบถ.
:ซักซ้อมเเผนเผชิญเหตุ
:การตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ