Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ ครั้งที่ 22

วันอังคารที่ 12 ก.ค.2565 เวลา 13.00 น.
ภายใต้การอำนวยการ
พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ

โดย พ.ต.ท.ชาญณรงค์ สันตยานนท์
รองผกก.(สอบสวน)หน.งานฯสน.จักรวรรดิ เป็นประธานการประชุม
พร้อมผู้บังคับบัญชา
ป.,จร,สืบสวน,สอบสวน,อก.
- จักรวรรดิ 2
-จักรวรรดิ 4
-จักรวรรดิ 6
-จักรวรรดิ 22,23,51,61
-จักรวรรดิ 20
ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ ครั้งที่ 22
: วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม
: การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
: การขับเคลื่อน โครงการ Smart safery Zone
:วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อบถ.
:การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ใระบบ
Police 4.0
:การบันทึก Crime mapping ในระบบ Police 4.0
:เร่งรัดอาชญากรรมเทคโนโลยี
ณ.ห้องศปก.สน.จักรวรรดิ