Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

พ.ต.อ.วส้นต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ อบรมชี้แจ้งขั้นตอนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ให้ผู้ใดตบังคับบัญชา เข้าใจ ขั้นตอนวิธีการประเมิน EIT อย่างถูกต้อง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2565  เวลา   13.00 น.

พ.ต.อ.วส้นต์ ธวัชชัยวิรุตษ์  ผกก.สน.จักรวรรดิ  อบรมชี้แจ้งขั้นตอนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจ ขั้นตอนวิธีการประเมิน IIT อย่างถูกต้อง

และแนะนำพนักงานสอบสวน ถึงวีธีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบถึงโครงการดังกล่าว เพื่อทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ