เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม ติดตามความคืบหน้า ITA. การขับเคลื่อน โครงการ Smart safery Zone

วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.2565
เวลา 15.00 น.
ภายใต้การอำนวยการ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมผู้บังคับบัญชา
ป.,จร,สืบสวน,สอบสวน,อก.
- จักรวรรดิ 2
-จักรวรรดิ 3
-จักรวรรดิ 4
-จักรวรรดิ 3-1
-จักรวรรดิ 41,51,61
-จักรวรรดิ 20,40,60
ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ
: วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม
: ติดตามความคืบหน้า ITA.
: การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
: การขับเคลื่อน โครงการ Smart safery Zone
:วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อบถ.
:การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ใระบบ
Police 4.0
:การบันทึก Crime mapping ในระบบ Police 4.0
ณ.ห้องศปก.สน.จักรวรรดิ