เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.น. มาตรวจเยี่ยม และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

วันนี้ (9 พ.ค.2565) เวลา 13.00 น.
พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม
รอง ผบช.น.
มาตรวจเยี่ยม และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ที่เป็นหน่วยงานที่มีผลการตรวจราชการสถานีตำรวจของ บช.น.(กลุ่มปริมาณงานน้อย)ได้เป็นอันดับ 1
ด้านที่ 1 ด้านการบริการทั่วไป
ด้านที่ 3 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านที่ 4 ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
ด้านที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
โดยมี พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ผกก.สน.จักรวรรดิ
รอง ผกก. สว. และข้าราชการตำรวจทุกสายงาน
ร่วมกันรับมอบประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นเกียรติประวัติสืบไป ….