ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อบถ

พิมพ์
กลุ่มงานธุรการ
ฮิต: 57

วันอังคารที่ 26 เม.ย.2565 เวลา 15.30 น.
ภายใต้การอำนวยการ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมผู้บังคับบัญชา
ป.,จร,สืบสวน,สอบสวน,อก.
- จักรวรรดิ 2
-จักรวรรดิ 3
-จักรวรรดิ 4
-จักรวรรดิ 6
-จักรวรรดิ 3-1
-จักรวรรดิ 21,23,41,51
-จักรวรรดิ 20,60
ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ
: วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม
: ติดตามความคืบหน้า ITA.
: การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
: การขับเคลื่อน โครงการ Smart safery Zone
:วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ อบถ.
:การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ใระบบ
Police 4.0
:การบันทึก Crime mapping ในระบบ Police 4.0
ณ.ห้องศปก.สน.จักรวรรดิ

s__67485701.jpg s__67485703.jpg s__67485704.jpg

s__67485705.jpg s__67485706.jpg s__67485707.jpg

s__67485708.jpg s__67485710.jpg

ประชุมบริหาร