เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 5/2565”...

เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 5/2565”

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดย นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

มอบหมาย นายเพ็ชร ภุมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

พร้อมด้วย พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ

เป็นประธานในการประชุม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 5/2565”

เพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการฯ รายงานรายละเอียด ขั้นตอน และผลการดำเนินงาน ในช่วงวันที่ 26 ก.พ. – 27 มี.ค. 65

ร่วมพิจารณากิจกรรมการตรวจเยี่ยมชุมชน การสืบสภาพจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม การร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจตู้แดง

ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่

โดยมี สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 2 คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ คุณแววตา สอนสุภาพ รองประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ คณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์

ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ ประธานชุมชน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ