Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อม รอง ผกก. หัวหน้าฝ่ายทุกสายงาน ร่วมกันตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่พักอาศัยในอาคารที่พักของ สน.จักรวรรดิ (ตึกเก่า) ชั้น 2 จำนวน 8 ห้อง พูดคุย สอบถามปัญหา ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพ

วันพุธ 16 มีนาคม 2565
เวลา 16.00 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อม รอง ผกก. หัวหน้าฝ่ายทุกสายงาน

ร่วมกันตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่พักอาศัยในอาคารที่พักของ สน.จักรวรรดิ (ตึกเก่า) ชั้น 2 จำนวน 8 ห้อง พูดคุย สอบถามปัญหา ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ

เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป