Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

คุณกัมพล เฉลิมชุติเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัมพล สิ่งทอ จำกัด มอบประกาศยกย่องชมเชย สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

วันที่  3  มีนาคม 2565  เวลา  11.30 น.

คุณกัมพล  เฉลิมชุติเดช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัมพล  สิ่งทอ จำกัด

มอบประกาศยกย่องชมเชย   สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ  ที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างเครือข่ายราชการใสสะอาด เฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่น     

โดยมี พ.ต.อ. วสันต์  ธวัชชัยวิรุตษ์  ผกก.สน.จักรวรรดิ   รับมอบประกาศยกย่องชมเชย   ณ ห้อง ศปก.สน.จักรวรรดิ   และจะประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจได้ทราบ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่    และร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต่อไป


เรื่องที่คุณอาจสนใจ