Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ ร่วมกันตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและครอบครัว

สน.จักรวรรดิ
เรียนผู้บังคับบัญชา
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565
เวลา 16.00 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ ร่วมกันตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและครอบครัว
ที่พักอาศัยในอาคารที่พักของสน.จักรวรรดิ (ตึกเก่า) ชั้น 3 จำนวน 8 ห้อง พูดคุย สอบถามปัญหา ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ