Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

เขตสัมพันธวงศ์ จับมือ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เขตสัมพันธวงศ์ จับมือ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน...

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อม พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6

เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมี พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้ร่วมกล่าว “คำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านยาเสพติด” หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์
- พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6
- พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
- นางพาณี เหมยมณีวรรณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช สนอ.กทม.
- กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
- คณะ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
- ประธานชุมชนกุศลสามัคคี

โดยมี นางสาวเมตตา ตันเสรี ผู่ชวยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ และร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ได้แก่ การรับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน การให้ความรู้ปัญหาและภัยที่เกิดจากยาเสพติด ตลอดจนขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยขับเคลื่อนโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ วัดกันมาตุยาราม ถนนมังกร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการฯ เพื่อเป็นการร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเอง และอาจส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศชาติ โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน