Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อม รอง ผกก. หัวหน้าฝ่ายทุกสายงาน ร่วมกันตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่พักอาศัยในอาคารที่พักของ

สน.จักรวรรดิ
วันจันทรที่ 7 ก.พ.2565
เวลา 16.30 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อม รอง ผกก. หัวหน้าฝ่ายทุกสายงาน ร่วมกันตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่พักอาศัยในอาคารที่พักของ สน.จักรวรรดิ ชั้น 10 จำนวน 9 ห้อง พูดคุย สอบถามปัญหา ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป