Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

การคัดเลือกเป็น "ตำรวจดี" ผู้เป็นที่รักของกองบัญชาการตำรวจนครบาล เนื่องจากมีความประพฤติดี สามารถคลองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจทั่วไป

สน.จักรวรรดิ
วันพุธที่ 4 ก.พ.65 เวลา 09.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
และผู้บังคับบัญชา ได้คัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ มี
1.ร.ต.ต.อาวุธ เศกสัน รอง สว.จร.สน.จักรวรรดิ
2.ด.ต.ธเนศ คชประดิษฐ์ ผล.หมู่.ป.สน.จักรวรรดิ
ให้ได้รับ การคัดเลือกเป็น "ตำรวจดี" ผู้เป็นที่รักของกองบัญชาการตำรวจนครบาล เนื่องจากมีความประพฤติดี สามารถคลองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจทั่วไป สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
โดยมี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น.เป็นประธานในการมอบ ณ วันที่ 4 ก.พ.65 เวลา 09.00 ห้องประชุมใหญ่ บช.น.