Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

"จิตอาสา มีแล้ว แบ่งปัน" นำพืชผัก จากโครงการหลวง มาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงสถานการณ์ โควิด 19

รายงานกิจกรรม จิตอาสา มีแล้ว แบ่งปัน"
นำเรียนผู้บังคับบัญชา
28 ม.ค.65 เวลา 15.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
ร่วมกับ หน่วยจิตอาสาพระราชทาน บก.น.6 และ สน.จักรวรรดิ นำโดย พ.ต.ต.อาคม บุญเกิด สว.ธร.สน.จักรวรรดิ และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา มีแล้ว แบ่งปัน นำพืชผัก จากโครงการหลวง มาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงสถานการณ์ โควิด 19 ณ บริเวณ หน้า สน.จักรวรรดิ