Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประชุม บริหารราชการ สน.จักรวรรดิ ประจำเดือน ม.ค.65

วันที่ 27 ม.ค.65 เวลา 13.00น.
ห้องประชุมใหญ่ สน.จักรวรรดิ
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รอง ผบก.น.6 เป็นประธานการประชุมบริหารราชการ สน.จักรวรรดิ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย
-คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
-คุณแววตา สอนสุภาพ รอง ประธาน กต.ตร.สน.ฯ
-คุณมาเรียม ดาเลาะกองเสล็ม กต.ตร.สน.ฯ
-นายนิธิพงษ์ เพชรประเสริฐผล กต.ตร.สน.ฯ
-น.ส.รัฐวรรณ ฉลาดชื่นชม ตัวแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน/ประธานชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง
-นายสุชัย ฉลาดชื่นชม ตัวแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน
และ ผู้บังคับบัญชา
-จักรวรรดิ 2 ,-จักรวรรดิ 4
-จักรวรรดิ 6 ,-หัวหน้างานสอบสวน
-จักรวรรดิ 21,22,23,41,51,61
นำข้าราชการตำรวจ และ คณะ กต.ตร.สน.ฯ/ที่ปรึกษา สน.จักรวรรดิ ,อาสาสมัครตำรวจบ้าน และตัวแทนผู้นำชุมชน ร่วมประชุม บริหารราชการ สน.จักรวรรดิ ประจำเดือน ม.ค.65 พร้อมทั้งชี้แจงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และได้ ดำเนินกิจกรรม
ตามแนวทาง โครงการ
-กต.ตร.พบประชาชน
-อบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน
-ขับเคลื่อนโครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0
-โครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เฟส 2
-โครงการ RTP Cyber Village สน.จักรวรรดิ
-คณะ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ มอบชุดอาสา ให้กับ อาสาตำรวจบ้าน