Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อม รอง ผกก. หัวหน้าฝ่ายทุกสายงาน พูดคุย สอบถามปัญหา ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันอังคารที่ 28 ธ.ค. 2564 เวลา 15.30 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อม รอง ผกก. หัวหน้าฝ่ายทุกสายงาน ร่วมกันตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่พักอาศัยในอาคารที่พักของ สน.จักรวรรดิ พูดคุย สอบถามปัญหา ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป