Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

การอบรมเสริมประสิทธิภาพ เครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรม ตามโครงการ เยาวราช สมาร์ต เซฟตี้โซน 4.0

วันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิ
-พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2
ดำเนินการบูรณาการโดย
- พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
- พ.ต.ท.พัฒนากร สูงนารถ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 2
พร้อมด้วย
- คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
- คุณแววตา สอนสุภาพ รอง ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
และ
- ตชส.สน.จักรวรรดิ
- ตชส.สน.พลับพลาไชย 2
- ทหารพัน ร.นรด.(กองกิจการพลเรือน)
นำอาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 30 นาย เข้ารับการอบรมเสริมประสิทธิภาพ เครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรม ตามโครงการ เยาวราช สมาร์ต เซฟตี้โซน 4.0 โดยมีกิจกรรม
- อบรมบทบาท และหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจบ้าน
- อบรมวินัยจราจร
- อบรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
- อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ณ ห้องประชุมใหญ่ สน.จักรวรรดิ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ